Technický dozor Zateplení ředitelství AŽD Praha

Společnost DECOEN vypracovala dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby na zateplení generálního ředitelství AŽD Praha. Během realizace stavebních prací plnila funkci technického dozoru. Administrativní budovy byly zatepleny komplexně na všech obalových konstrukcích. Byl navržen a realizován fasádní systém od firmy STO. Název akce: Zateplení ředitelství AŽD Praha Investor: AŽD...
zobrazit detail článku

Provedení generální opravy fasád skupiny bytových domů Praha – Prosek

V rámci reklamace společenství vlastníků byla provedena generální oprava fasád. Společnost DECOEN zde plnila funkci technického dozoru společně s paní doc. Ing Šárkou Šilarovou, CSc. Stávající tepelně izolační systém z EPS byl odstraněn až na nosnou konstrukci a následně bylo provedeno nové tepelně izolační souvrství. Součástí sanace byla také kompletní výměna klempířských prvků a regenerace...
zobrazit detail článku

Zateplení multifunkčního objektu kina v Humpolci

Na jaře roku 2013 se DECOENU podařilo zvítězit ve výběrovém řízení na zateplení budovy kina Humpolec s realizačními náklady cca 3 000 000 Kč (bez DPH) , kde bude zajišťovat technický dozor. Prioritami akce jsou především zvýšení energetické úspory objektu a oprava havarijního stavu střešního pláště. Po technické stránce jde zejména o montáž kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty v...
zobrazit detail článku

Bytový soubor Královský Horizont

V rámci sanace bytového komplexu Královský Horizont se provádělo kompletní zateplení střešní konstrukce včetně navazujících konstrukcí (atika apod.). Prováděla se výměna tepelně izolační vrstvy a hydroizolace. Kromě toho byl sanován obvodový plášť (pouze částečně) a skladba teras a lodžií. Jednalo se o téměř 150 balkonů a lodžií. Doba trvání sanace byla cca 18...
zobrazit detail článku

Hala a kanceláře v Dolním Městě

V roce 2011 se realizovala výstavba zázemí firmy UNISTAV. Objekt se skládal ze dvou funkčních zón. První zónu tvořila hala určená na opravu stavebních strojů, druhou zónou byla administrativní část objektu. Střešní souvrství tvořil sendvičový panel s EPS. Obvodový plášť byl zateplen kontaktním zateplením. Hlavní vstup do objektu byl řešen pomocí proskleného schodišťového prostoru. Příjezdová...
zobrazit detail článku

Částečné zateplení bytového panelového domu v Humpolci č.p. 1321

V návaznosti na vypracování projektu pro stavební povolení, výpomoc s vypsáním výběrového řízení a jeho následným vyhodnocením pokračovaly práce naší společnosti na tomto objektu výkonem činnosti technického dozoru investora. Tato spolupráce s investorem spočívala převážně v koordinaci stavebních prací, přebírkách zakrývaných konstrukcí, schvalování technologických postupů a ve finální fázi...
zobrazit detail článku

Rodinný dům ve Světlé nad Sázavou

Jedná se o novostavbu rodinného domku, který naše společnost také projektovala. Objekt je umístěn v nově vznikající lokalitě na okraji města. Specifikem stavby je, že z důvodu značně svažitého pozemku vznikla nutnost objekt částečně zapustit do terénu. Vzhledem ke skutečnosti, že investor klade důraz na kvalitně provedené dílo, rozhodl se využít našich služeb jako technického dozoru investora....
zobrazit detail článku