Bytový soubor Královský Horizont

V rámci sanace bytového komplexu Královský Horizont se provádělo kompletní zateplení střešní konstrukce včetně navazujících konstrukcí (atika apod.). Prováděla se výměna tepelně izolační vrstvy a hydroizolace. Kromě toho byl sanován obvodový plášť (pouze částečně) a skladba teras a lodžií. Jednalo se o téměř 150 balkonů a lodžií. Doba trvání sanace byla cca 18 měsíců.