Lehké obvodové pláště a otvorové výplně


Provádíme tepelně-technické výpočty lehkých obvodových plášťů, fasádních systémů a otvorových výplní a to jak ve dvourozměrném tak i trojrozměrném teplotním poli.

Výpočty provádíme dle ČSN EN 13947 s použitím ČSN EN ISO 10077 – 2 a ověřujeme požadavky stanovené ČSN 730540 – 2 Tepelná ochrana budov.

Pro výpočty ve dvourozměrném teplotním poli používáme výpočtový software FLIXO, Area, MeshGen.

Konkrétně nabízíme:

  • Výpočty celkového součinitele prostupu tepla Ucw a Uw[W/m2K].
  • Výpočty součinitele prostupu tepla charakteristického elementu Ucw [W/m2K].
  • Ověření rizika kondenzace vodních par na vnitřním povrchu dle požadavku na minimální teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi.
  • Výpočty lineárních součinitelů prostupu tepla připojovacích detailů a zasklívacích spár.
  • Výpočty vlivu třírozměrných prvků (vliv šroubů, podložek pro zasklívací jednotky).


Zároveň provádíme tepelné výpočty složitých třírozměrných detailů.

Výpočty detailů LOP v 3D teplotním poli

3D výpočet tepelných vlastností světlovodu