Průkaz energetické náročnosti budov


Vyhotovujeme Průkaz energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií pro všechny objekty. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte. Průkazy vyhotovujeme pro: Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy

  • Bytová družstva a SVJ
  • Projekční kanceláře
  • Realitní kanceláře
  • Soukromé investory
  • Pro orgány veřejné moci

Co je to PENB

Průkaz energetické náročnosti budov a Energetický štítek slouží pro zhodnocení energetické náročnosti budovy. Umožňují srovnání objektů z hlediska kvality obalových konstrukcí, nároků na energii potřebnou na vytápění, chlazení, osvětlení a větrání bez závislosti na umístění budovy.

Nová povinnost PENB

Dle novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření z energií musí být zpracován Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) od 1. 7. 2015 při:

  • Při výstavbě nových budov a při větších změnách již dokončených budov.
  • Při prodeji budovy nebo ucelené části (ucelená část je např. bytová jednotka)
  • Při pronájmu budovy.
  • Při pronájmu ucelené části od 1. ledna 2016.
  • Pro budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250m2