SKUPINA SOUDNÍCH ZNALCŮ, ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ A AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ
PENB - Znalecké posudky - Projekce - Zelená úsporám - Výpočty LOP - Inspekční prohlídky - Energetické audity - Technické dozory
DECOEN

DECOEN je společnost sdružující skupinu energetických specialistů, soudních znalců a autorizovaných inženýrů, zabývajících se energetickým hodnocením budov a vypracováváním znaleckých odborných posudků. Nedílnou součástí činnosti firmy je výzkumná činnost. Jednotliví členové přednášejí na českých i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jsou autory řady odborných publikací.


zobrazit více
Energetický štítek vs. PENB

Energetický štítek, který je medii dnes velmi často prezentován a to především ve vztahu k jeho povinnosti od 1. 1. 2013 na prodeje všech budov (povinnost pronájmů budov je od 1. 7. 2015 a ucelených částí od 1. 1. 2016), je značně zavádějící a nepřesný pojem. Existují dva často zaměňované dokumenty, přesto že jejich obsah je značně odlišný.


zobrazit více
fRsi

V souladu s požadavkem na nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi resp. na nejnižší povrchovou teplotu dle ČSN 730540 – 2 teplená ochrana budov byla na základě postgraduálního výzkumu vyvinuta tato aplikace. Nástroj stanovuje teplotní faktor v zasklívací spáře okenních konstrukcí jak na charakteristickém průřezu rámu, tak i v nejkritičtějším místě otvorových výplní kterou je roh zasklení.


zobrazit více