Tepelné ztráty


Výpočet celkových teplených ztrát i tepelné ztráty jednotlivých místností slouží jako stěžejní podklad pro navrhování systému vytápění a pro umístění otopných těles. Zároveň je nedílnou součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení. Přesný výpočet ztrát jednotlivých místností zamezí poddimenzování resp. předimenzování výkonu otopné soustavy, jak se v praxi často stává, a tím výrazně šetří peníze, jak ve fází jejího pořizování, tak ve fázi provozu.
Vypracováváme přesný výpočet tepelných ztrát tak, aby bylo možné zvolit co nejvhodnější otopnou soustavu nejen z hlediska vnitřního prostředí, ale i z hlediska ekonomického.