Kompletní projektové snižování energetické náročnosti budov


DECOEN nabízí kompletní služby v projekční fázi. Příkladem je následující nabídka, která je směřována především na větší objekty, jako jsou administrativní budovy, bytové domy společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev.

Toto kompletní řešení je navrženo tak, aby bylo přesně přizpůsobeno potřebám vlastníků a hlavně samotnému charakteru konkrétních staveb. Jedná se o komplexní projektové řešení snížení energetické náročnosti jednotlivých objektů.

Toto komplexní řešení je rozděleno do jednotlivých kroků tak, aby byla docílena co nejvyšší energetická úspora na provoz objektu a zároveň dodržena správná realizace návrhu, aby vynaložené finanční prostředky investorů byly využity s nejvyšší efektivností. Není však vždy nutné vypracování všech částí.

Konečná podoba energetického projektového řešení vždy záleží na posouzení energetického specialisty, projektanta a jejich vzájemné domluvy s investorem.Detekce vad a příčiny

Prvním krokem smysluplného projektu je vždy nalezení vad, které jsou příčinou vysoké spotřeby energie objektu nebo např. přítomnosti plísní. Pomocí termovizního snímkování detekujeme riziková místa, kde dochází v objektu k únikům tepla.


Energetická studie

Na základě vsledků z předchozí detekce nebo zkušeností energetických specialistů je vypracována podrobná studie navrhující několik variant opatření v závislosti na době návratnosti samotné investice. Studie je hlavním podkladem pro rozhodování investorů.


Projekt pro stavební povolení

Vybraná varianta na základě energetické studie je pak projekčně zpracována a je vyřízeno stavební povolění jako nutná podmínka pro zahájení stavby. Projekt pro stavební povolení obsahuje všechny nutné části dle stavebního zákona.


Prováděcí projekt

U složítějších objektů je v některých případech nutné vyhotovit prováděcí projekt, který udává způsoby řešení složitějších detailů. Jednotlivé detaily jsou pak podloženy výpočtem ve dvourozměrných teplotních polích tak, aby byl zajištěn jejich správný návrh.


Stavební dozor

U takto vypracovaných podrobných projektů je vhodné důsledně kontrolovat samotnou realizaci tak, aby v průběhu výstavby nedošlo k jejich nedodržení a k nežádoucím následným problémům, které je vždy komplikované odstraňovat.