Energetické studie Energetická studie bytového domu v Jiřicích

V druhé polovině roku 2013 byla vypracována společností DECOEN podrobná energetické studie na bytový dům Jiřicích. Jejím majoritním cílem bylo nalezení optimální varianty opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti objektu na jeho provoz. Kritériem hodnocení byla efektivita opatření daná především reálnou dobou návratnosti vzniklé investice. Součástí studie byl rozpočet pro jednotlivé...
zobrazit detail článku

Energetická studie panelového domu v Českých Budějovicích

Naše společnost DECOEN z dalších energetických studií vypracovávala posudek na panelový bytový dům v ulici Větrná v krajském městě Jižních Čech v Českých Budějovicích. Jednalo se o devíti podlažní objekt. Studie byla vyhotovena, jako generální podklad pro rozhodování o budoucích investicích týkajících se snižování energetické náročnosti na provoz panelového...
zobrazit detail článku

Energetická studie na panelový bytový dům v Kutné Hoře

V roce 2012 byla v Kutné Hoře provedena energetická studie na panelový bytový dům. Cílem studie bylo zhodnocení stávajícího stavu objektu z energetického a stavebně-konstrukčního hlediska a návrh opatření pro snížení samotné energetické náročnosti. Byla vypracována i teoretická doba návratnosti případné investice na rekonstrukci. Energetická studie byla výchozím dokumentem při rozhodování, zdali...
zobrazit detail článku

Energetická studie generálního ředitelství AŽD Praha s.r.o.

Rozsáhlá energetická studie generálního ředitelství AŽD Praha s.r.o., kterou naše společnost vypracovala v druhé polovině roku 2012 je zaměřena na návrh optimálních stavebních úprav pro dosažení maximální efektivnosti mezi úsporou a investičními náklady. To je dosaženo návrhem dodatečného zateplení obvodových konstrukcí v kombinaci se střešní konstrukcí v adekvátní míře. Komplex ředitelství se...
zobrazit detail článku

Energetická studie bytového domu na Vinohradech v Praze

V říjnu roku 2012 společnost DECOEN vypracovávala další energetickou studii. Tentokráte se jednalo o bytový dům v centru Prahy na Vinohradech v ulici Slezská. Cílem studie bylo zhodnotit návratnost investice do realizace kontaktního zateplení fasády do dvora. Výsledek studie sloužil jako stěžejní podklad pro rozhodnutí společenství vlastníků jednotek, zdali dojde k realizaci daného...
zobrazit detail článku