Odhad teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací spáry


V souladu s požadavkem na nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi resp. na nejnižší povrchovou teplotu dle ČSN 730540 – 2 teplená ochrana budov byla na základě postgraduálního výzkumu vyvinuta tato aplikace. Nástroj stanovuje teplotní faktor v zasklívací spáře okenních konstrukcí jak na charakteristickém průřezu rámu, tak i v nejkritičtějším místě otvorových výplní kterou je roh zasklení.

Na základě hlavních informací o dané konstrukci je možné odhadnou teplotní faktor vnitřního povrchu a určit tak vhodnost konstrukce do daného prostředí z pohledu rizika kondenzace vodních par. Aplikace slouží především pro projektanty a investory.

V případě jakýchkoliv nejasností se prosím neváhejte obrátit na vedení společnosti, rádi Vám vše objasníme.


Teplotní faktor v zasklívací spáře na charakteristickém průřezu rámu (fRsi)

Kovové distanční rámečky
Distanční rámečky vyztužené kovem
Distanční rámečky vyztužené pomocí jiného materiálu
Druh rámu
mm (10 - 25)

Teplotní faktor v zasklívací spáře v rohu zasklení (fRsi-C)

fRsi-C = γψ . fRsi


kde platí:

fRsi.....................teplotní faktor v zasklívací spáře na charakteristickém průřezu rámu

fRsi-C...................teplotní faktor v zasklívací spáře v rohu zasklení

γψ......................korekční činitel rohu zasklívací spáry

γψ = 98,739ψ3 - 10,662ψ2 - 0,555ψ + 0,921


kde:

ψ......................lineární součinitel prostupu tepla zasklívací spáry

(0 - 1)
W/mK (0,01 - 0,2)