Částečné zateplení bytového panelového domu v Humpolci č.p. 1321

V návaznosti na vypracování projektu pro stavební povolení, výpomoc s vypsáním výběrového řízení a jeho následným vyhodnocením pokračovaly práce naší společnosti na tomto objektu výkonem činnosti technického dozoru investora. Tato spolupráce s investorem spočívala převážně v koordinaci stavebních prací, přebírkách zakrývaných konstrukcí, schvalování technologických postupů a ve finální fázi přebírkou díla jako celku a jeho předání k užívání investorovi.

Technicky zde byly prováděny následující činnosti: zateplení části fasád, výměna zbylých okenních otvorů, montáž závěsných ocelových balkonů.

Naše společnost zde zajišťovala i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce.

Název akce: Částečné zateplení pan. domu č.p. 1321 – Humpolec
Investor: Stavební a bytové družstvo Pelhřimov
Místo: Humpolec
Termín: 08-11/2012
Realizační náklady: cca 1 800 000 kč bez DPH