Zateplení multifunkčního objektu kina v Humpolci

Na jaře roku 2013 se DECOENU podařilo zvítězit ve výběrovém řízení na zateplení budovy kina Humpolec s realizačními náklady cca 3 000 000 Kč (bez DPH) , kde bude zajišťovat technický dozor. Prioritami akce jsou především zvýšení energetické úspory objektu a oprava havarijního stavu střešního pláště.

Po technické stránce jde zejména o montáž kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty v tloušťce 140 mm na stávající fasády a výměnu ocelových oken a dveří, jež budou nahrazeny plastovými s vynikajícím izolačním dvojsklem. Rekonstrukce střechy pak spočívá v demontáži dosavadních vrstev včetně trapézového plechu, aby na obnaženou vazníkovou konstrukci mohl být položen zcela nový střešní plášť.

Zajímavým aspektem celé akce je fakt, že stavební práce probíhají za plného provozu objektu, v němž se kromě kinosálu nachází i městské infocentrum a tzv. HLINÍKárium, tedy muzeum věnované legendárnímu Hliníkovi, který se odstěhoval do Humpolce. Provoz bude přerušen pouze po dobu nezbytně nutnou k demontáži a rekonstrukci střešního pláště, neboť veškerou techniku a vybavení bude potřeba z bezpečnostních důvodů zakrýt.

Samotnou realizaci akce provádí firma Stavointerier a.s. z Havlíčkova Brodu, práce byly zahájeny v květnu 2013.