Provedení generální opravy fasád skupiny bytových domů Praha – Prosek

V rámci reklamace společenství vlastníků byla provedena generální oprava fasád. Společnost DECOEN zde plnila funkci technického dozoru společně s paní doc. Ing Šárkou Šilarovou, CSc. Stávající tepelně izolační systém z EPS byl odstraněn až na nosnou konstrukci a následně bylo provedeno nové tepelně izolační souvrství. Součástí sanace byla také kompletní výměna klempířských prvků a regenerace soklové oblasti. Byl použit fasádní systém od firmy BAUMIT.

Název akce: Provedení generální opravy fasád budov č.p. 837, 838, 846 a 847 – Prosek5
Investor: Metrostav a.s.
Místo: Praha – Prosek
Termín: 03/2014 – 06/2015
Realizační náklady: 20 000 000 kč bez DPH
Realizace Metrostav a.s.