Audity Energetický audit a vyřízení dotačního programu ZŠ Košetice

V roce 2012 byl vyhotoven pro obec Košetice energetický audit na základní a mateřskou školu. Zároveň byl i na tento objekt vyřízen dotační program Operačního programu životního prostředí – prioritní osa 3. Jednalo se o získání dotace na snížení energetické náročnosti objektů základní a mateřské školy pomocí zateplení konstrukcí na hranici vytápěné zóny objektu a to především zateplení...
zobrazit detail článku

Energetický audit malé vodní elektrárny (MVE)

Další audit který vypracovala společnost DECOEN v druhé polovině roku 2012 je energetický audit malé vodní elektrárny (MVE) v Josefodole, který jezaměřen na rentabilitu sanace jednotlivých přívodních vodotečí a nového vybavení strojovny. MVE se nachází na soutoku potoka Sázavského a Zbožského blízko Světlé nad Sázavou. Sanace MVE zahrnovala nové česle na přítoku ze Sázavského potoka, odbahnění...
zobrazit detail článku

Energetický audit sokolovny v Jarošově nad Nežárkou

Pro žádost o dotace operačního programu životního prostředí na zateplení Sokolovny v Jarošově nad Nežárkou byl v druhé polovině roku 2013 vyhotoven audit na řešený objekt. Jednalo se o akci kompletní zateplení obálky budovy a výměnu otvorových výplní. Naše společnost DECOEN v.o.s. mimo energetického auditu zde vypracovávala i projektovou dokumentaci pro stavební...
zobrazit detail článku

Energetický audit obecního úřadu Rodvínov

Pro žádost o dotace operačního programu životního prostředí na zateplení víceúčelové budovy obecního úřadu Rodvínov byl v druhé polovině roku 2013 vyhotoven energetický audit. Jednalo se o objekt, který má čtyři provozní zóny. Audit byl zaměřen na regeneraci obálky budovy z energetického hlediska. Doporučená varianta navrhovala komplexní zateplení svislých a vodorovných konstrukcí včetně výměny...
zobrazit detail článku

Energetický audit víceúčelového objektu v Janštejně

Pro žádost o dotace operačního programu životního prostředí na zateplení víceúčelové budovy v obci Janštejn byl v druhé polovině roku 2013 vyhotoven energetický audit. Jednalo se o objekt, který má dvě provozní zóny. Audit byl zaměřen na regeneraci obálky budovy z energetického hlediska. Doporučená varianta navrhovala komplexní zateplení svislých a vodorovných konstrukcí včetně výměny otvorových...
zobrazit detail článku