Garáže a drobné objekty Instalace ocelových balkonů na bytové domy v Humpolci

Název akce: Osazení ocelových balkonů na obj. č.p. 77 v ul. Masarykova v Humpolci Investor: Stavební a bytové družstvo Pelhřimov Místo: Humpolec Termín: 07/2014 Zpracovávané části:...
zobrazit detail článku

Regenerace bytového domu v Humpolci

V rámci projekčních prací této akce byl vypracován návrh na komplexní obnovu svislých hydroizolací s drenážním systémem okolo objektu, dešťových kanalizací na pozemcích investora, všech zpevněných a ozeleněných ploch okolo objektu a opěrných stěn, které navazují na tento bytový dům. Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 1176 v Humpolci Investor: SBD Pelhřimov Místo: Humpolec Termín: 03/2014...
zobrazit detail článku

Půdní vestavba – Humpolec

Jedná se o vestavbu obytné místnosti do stávající nevyužívané půdy u přízemního rodinného domu. Na tento objekt bylo v minulosti žádáno o dotaci z programu zelená úsporám musel tedy být současně s projekčními pracemi vyhotoven i energetický posudek, jež prokazoval splnění požadavků programu i po provedení stavebních úprav. Název akce: Půdní vestavba rodinného domku v Humpolci Investor: Soukromá...
zobrazit detail článku

TJ Jiskra Humpolec – oddíl národní házené

Jedná se o novostavbu zázemí u víceúčelového sportovního areálu patřícímu TJ Jiskra Humpolec, jehož hlavním uživatelem je oddíl národní házené. Areál se sportovištěm také využíván místním oddílem tenistů a hráčů nohejbalu. Objekt je navržen tak, aby se v něm nacházely skladovací prostory pro sportovní potřeby, doplňkové šatny k hlavní budově pro případ naplněnosti a letní klubovna. Název akce:...
zobrazit detail článku

Projekt garáže v Humpolci

V červenci roku 2011 byl vypracován projekt pro stavební povolení garáže v Humpolci.
zobrazit detail článku

Projekt garáže v Mladých Bříštích

V únoru roku 2012 byl vypracován projekt pro stevební povolení garáže v Mladém Bříšti. Zároveň zde byl proveden technický dozor investora.
zobrazit detail článku