Kotlíkové dotace


Zpracováváme potřebné dokumenty pro poskytnutí kotlíkové dotace a to jak Průkaz energetické náročnosti budov, tak v případě nutnosti kombinace i odborné posudky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Přesné podmínky budou vypsány jednotlivými kraji v průběhu podzimu 2015 v součinnosti s programem Nová zelená úsporám.

Oblasti podpory kotlíkové dotace:

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (= projekt kraje). V jejich gesci bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje (= dílčí projekt).

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
  • „mikro“ energetická opatření.