Energetický štítek vs. PENB


Energetický štítek, který je medii dnes velmi často prezentován a to především ve vztahu k jeho povinnosti od 1. 1. 2013 na prodeje všech budov (povinnost pronájmů budov je od 1. 7. 2015 a ucelených částí od 1. 1. 2016), je značně zavádějící a nepřesný pojem. Existují dva často zaměňované dokumenty, přesto že jejich obsah je značně odlišný.

Jedná se o Energetický štítek obálky budovy a Průkaz energetické náročnosti budov. Průkaz energetické náročnosti budov neboli PENB hodnotí budovu dle její celkové energetické náročnosti (tepelné ztráty prostupem, větráním, zohledňuje způsob vytápění, ohřevu TUV, osvětlení, posuzuje pasivní solární zisky atd.) a jedná se právě o dokument, který je, mimo jiné, povinný pro všechny prodeje a pronájmy budov. Energetický štítek obálky budovy hodnotí budovu pouze dle kvality jejich obalových konstrukcí, tedy dle průměrného součinitele prostupu tepla a jeho vyhotovení, s výjimkou některých dotačních titulů, není povinné.

NOVELA ZÁKONA č. 406/2000 Sb.- PENB 2

Dne 19. 9. 2012 byla nově odhlasována změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, kde se zásadním způsobem změnila povinnost vypracování Průkazu energetické náročnosti budov s platností od 1. ledna 2013. Poslední změna tohoto zákona nabyl účinnosti 1. 7. 2015. Povinnosti vyhotovení PENB jsou nyní následující:

  • Při výstavbě nových budov a při větších změnách již dokončených budov.
  • Při prodeji budovy nebo ucelené části (ucelená část je např. bytová jednotka).
  • Při pronájmu budovy.
  • Při pronájmu ucelené části od 1. ledna 2016.
  • Pro budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

Ukazatele energetické náročnosti budov uvedené v PENB musí být uvedeny již v informačních materiálech při inzerci prodeje či pronájmu. V případě prodeje bytové jednotky s PENB vyhotovuje na celý objekt a za jeho vyhotovení zodpovídá společenství vlastníků jednotek nikoliv pouze majitel bytové jednotky.

CENY PENB:

Médii uváděné ceny nových průkazu jsou zcela zavádějící a nepodložené. Uváděná cena pro rodinné domy mezi 5 000,- a 10 000,- není zcela pravdivá. Cena PENB pro novostavby rodinného domu nadále budou začínat již kolem 3 000,- a v některý případech, jako u společnosti DECOEN v.o.s. i méně. U prodejů již stojících rodinných domů se cena bude odvíjet od stavu projektové dokumentace stávajícího stavu. Pokud bude dokumentace k dispozici v ucházejícím stavu, ceny se nebudou výrazně lišit od novostaveb. Cena se však muže výrazněji navýšit v případě absence jakýchkoliv výkresů, kdy bude muset být současný stav zaměřen.

U větších staveb jako jsou bytové domy, administrativní budovy, školy a další se budou ceny pohybovat na vyšších částkách. Konkrétní ceny budou individuální a lze je těžko dopředu odhadovat. Určitě jejich výše bude závislá na stavu projektové dokumentace jako u rodinných domů.


Energetický štítek obálky budovy
Průkaz energetické náročnosti budov
Průkaz energetické náročnosti budov