Administrativní budovy Okresní soud v Prachaticích

Název akce: Okresní soud v Prachaticích Investor: Česká republika – Okresní soud v Prachaticích Místo: Prachatice Termín: 10/2014 Realizační náklady: 12 700 000 kč bez DPH Zpracovávané části: SP+PP Rozsah stavebních prací: Zateplení fasád a střešního pláště, výměna otvorových výplní, drobné stavební úpravy interiérů a okolí...
zobrazit detail článku

Policie ČR – ÚO Havlíčkův Brod

Veřejná zakázka spočívala ve vypracování prováděcí projektové dokumentace na základě zpracovaného projektu pro stavební povolení a energetického auditu krajského ředitelství policie ČR. Technicky se jednalo o zateplení obálky budovy (stěn a střech), výměnu původních otvorových výplní a vyregulování a zefektivnění provozu vytápění v objektu. Současně s tím byly prováděny úpravy elektroinstalací a...
zobrazit detail článku

FADOM

Jedná se o administrativní objekt zemědělské farmy FADOM s.r.o. sídlící na okraji obce Dolní Město na vysočině. Stávající administrativní prostory společnosti FADOM jsou zcela nevyhovující, proto byla naše společnost DECOEN požádána o zpracování architektonické studie proveditelnosti na jejich rekonstrukci a rozšíření, tak aby plně pokrývaly kapacitní požadavky společnosti. Název akce:...
zobrazit detail článku

Architektonická studie zateplení ředitelství AŽD v Praze

Začátkem roku 2012 byla vypracována architektonická studie zateplení ředitelství AŽD v Praze, skládajícího se z několika funkčně propojených objektů. Hlavní budova, spojovací krček, administrativní budova a výrobní haly jsou tvořeny železobetonovým skeletem. Nástavby, které byly realizovány později, mají ocelovou nosnou konstrukci s obvodovým pláštěm ze sendvičových panelů. V současné době jsou...
zobrazit detail článku