Výzkumná a publikační činnost


Důležitou součástí firmy DECOEN je vědecko-výzkumná činnost, která se soustředí především na oblast obalových konstrukcí. Autoři publikací, kteří z části působí také na Fakultě stavební ČVUT v Praze se specializují na otvorové výplně a zateplovací systémy z tepelně-vlhkostního hlediska. Příspěvky jsou pravidelně přednášeny na českých i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a vydávány v několika periodikách, jako jsou např. Stavební obzor, Materiály pro stavbu, Realizace staveb, Stavebnictví, Tepelná ochrana budov, Ateliér otvorových výplní nebo Střechy Fasády a Izolace.

2016

 • Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2016 (Hradec Králové)
  Vliv lokálních tepelných mostů na tepelné chování lehkých obvodových plášťů
  Roman Jirák, Petr Jaroš
 • Odborný seminář ČKLOP (Praha, Brno) 10/2016
  Metodika posuzování lokálních tepelných mostů, posouzení jejich vlivu na celkovou bilanci LOP
  Roman Jirák

2015

 • Odborný seminář ČKLOP (Praha, Brno) 11/2015
  PENB – Vliv LOP oken a dveří na Průkaz energetické náročnosti budov
  Roman Jirák
 • Otvorová výplně stavebních konstrukcí 2015 (Hradec Králové)
  Sanace připojovacích spár otvorových výplní
  Šárka Šilarová, Roman Jirák
 • Jmenování znaleckým ústavem Ministerstvem spravedlnosti obor stavebnictví: Otvorové výplně, lehké obvodové pláště, obalové konstrukce, obvodové pláště, střechy, podlahy, příčky a tepelná technika pro stavby obytné průmyslové a zemědělské.
  DECOEN znalecký ústav s.r.o.

2014

 • Recenzovaný článek v Tepelná ochrana budov 6/2014
  Metodika odhadu teplotního faktoru vnitřního povrhcu v oblasti zasklívací spáry otvorových výplní
  Roman Jirák
 • Recenzovaný článek v časopise Energetika 1/2014
  Recyklace vnějšího kontaktního zateplení staveb
  Petr Jaroš
 • Zapsání do seznamu energetických specialistů MPO
  Energetický sepicalsita
  Roman Jirák

2013

 • Jmenování soudním zanlacem v oboru stavebnictví
  stavby obytné, průmyslové a zemědělské, specializace oboalové konstrukce, střešní konstrukce, podlahy
  Petr Jaroš
 • Udělení patentu č. 303998 – okno umezující kondenzaci
  spoluautorství na patentu antikondenzační okno ve spolupráci se společnostiní Respekto
  Roman Jirák
 • Jmenování soudním znalcem v oboru stavebnictví
  stavby obytné, průmyslové a zemědělské, specializace otvorové výplně a stavební tepelná technika pro lehké obvodové pláště
  Roman Jirák
 • Odborný článek v časopise Materiály pro stavbu 7/2013
  Současné otvorové výplně na českém a evropském trhu V – Metodika pro odhad teplotního faktoru v rohu zasklení
  Roman Jirák
 • Odborný článek v časopise Materiály pro stavbu 6/2013
  Současné otvorové výplně na českém a evropském trhu IV – Metodika pro odhad teplotního faktoru v oblasti zasklívací spáry
  Roman Jirák
 • Odborný článek v časopise Materiály pro stavbu 5/2013
  Současné otvorové výplně na českém a evropském trhu III B – Analýza faktorů ovlivňujících povrchovou teplotu v oblasti zasklívací spáry
  Roman Jirák
 • Odborný článek v časopise Materiály pro stavbu 4/2013
  Současné otvorové výplně na českém a evropském trhu III A – Analýza faktorů ovlivňujících povrchovou teplotu v oblasti zasklívací spáry
  Roman Jirák
 • Odborný článek v časopise Materiály pro stavbu 3/2013
  Současné otvorové výplně na českém a evropském trhu II – Nejkritičtější místa z pohledu kondenzace vodních par
  Roman Jirák
 • Odborný článek v časopise Materiály pro stavbu 2/2013
  Současné otvorové výplně na českém a evropském trhu I
  Roman Jirák

2012

 • Obhajoba disertační práce na Fakultě stavební ČVUT
  Distanční rámečky zasklívacích jednotek a jejich vzájemná interakce s teplotním faktorem fRsi
  Roman Jirák
 • Podání patentu a technického vzoru
  Eliminace orosování okenních konstrukcí
  Roman Jirák
 • Obhajoba disertační práce na Fakultě stavební ČVUT
  Sanace a recyklace vnějších kompozitních tepeně izolačních systémů
  Petr Jaroš
 • Odborný článek – ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb (1/2012)
  Energetické vyhodnocení realizace a recyklace kontaktního zateplovacího systému z EPS
  Petr Jaroš

2011

 • IFT Rosenheim (Německo)
  Zahraniční stáž zaměřená na teplné výpočty lehkých obvodových plášťů a okenních konstrukcí
  Roman Jirák
 • STU Bratislava – fakulta stavební (Slovenská republika)
  Zahraniční stáž zaměřená na teplné výpočty a navrhování vnějších kontaktních zateplovacích systémů
  Petr Jaroš

2010

 • Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2010 (Hradec Králové)
  Doba kondenzace vodních par v oblasti zasklívací spáry okenních konstrukcí
  Roman Jirák
 • Budovy a prostředí 2010 (VUT Brno)
  Doba kondenzace vodních par v oblasti zasklívací spáry okenních konstrukcí
  Roman Jirák
 • Juniorstav 2010 (VUT Brno)
  Realizace a separace vnějšího kontaktního zateplovacího systému z energetického hlediska
  Petr Jaroš
 • Juniorstav 2010 (VUT Brno)
  Detection areas of window construction with the lowest internal surface temperature
  Roman Jirák
 • Dřevěné okna, dveře, shody (SUPŠ Hranice)
  Teplotní faktor vnitřního povrchu okenních konstrukcí
  Roman Jirák

2009

 • RECYCLING 2009 (Brno)
  Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin.
  Petr Jaroš
 • WMC on Systemics, Cybernetics and Informatics (Ostrava)
  Separation Thermal Insulation Layer from External Thermal Insulation Compact System (ETICS)
  Petr Jaroš
 • 7th International Seminar on Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (Praha)
  Elimination of the water vapour condensation in the area of glazing groove
  Roman Jirák
 • 7th International Seminar on Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (Praha)
  Possibilities of recycling and maintenance of ETICS
  Petr Jaroš
 • Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2009 (Hradec Králové)
  Detekce oblasti okenních konstrukcí s nejnižší vnitřní povrchovou teplotou
  Roman Jirák
 • Thermal protection of Buildings 2009 (Slovenská republika, Štrbské pleso)
  Construction measures for increasing the internal surface temperature in the area of glazing groove
  Roman Jirák