DECOEN


DECOEN je společnost sdružující skupinu energetických specialistů, soudních znalců a autorizovaných inženýrů, zabývajících se energetickým hodnocením budov a vypracováváním znaleckých odborných posudků. Nedílnou součástí činnosti firmy je výzkumná činnost. Jednotliví členové přednášejí na českých i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jsou autory řady odborných publikací.

Jsme společnost, zaměřující se na návrh a posouzení obalových konstrukcí. V současnosti je jedním z hlavních hledisek při navrhování budov úspora energie, která je přímo závislá na typu navrženého obvodového nebo střešního pláště. Optimalizace obalové konstrukce, nejen z hlediska energetického, ale i z hlediska konstrukčního a materiálového je naším cílem.

Kromě návrhu nových konstrukcí a skladeb se zabýváme také zjištěním příčin vad a poruch na stávajících objektech včetně návrhu sanace či rekonstrukce.

Jsme členi následujících organizací:

ČESKÁ KOMORA LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ ČLEN ASOCIACE ENRGETICKÝCH SPECIALISTŮ 2015 ČLEN ASOCIACE ENRGETICKÝCH SPECIALISTŮ 2016