Zateplování bytových domů Komplexní regenerace bytového domu Zahradníčkova 1119 a 1120, Praha 5

Název akce: Komplexní regenerace bytového domu Zahradníčkova 1119 a 1120, Praha 5 Investor: SVJ Místo: Zahradníčkova, Praha 5 Termín: 05/2014 Realizační náklady: 15 900 000 kč bez DPH Zpracovávané části: SP Rozsah stavebních prací: Zateplení fasád a střešního pláště, výměna otvorových výplní, rekonstrukce lodžií, odvlhčení suterénu, obnova...
zobrazit detail článku

Zateplení bytového domu v ul. Malovická č.p. 2760-2763 Praha

Název akce: Zateplení bytového domu v ul. Malovická č.p. 2760-2763 Investor: SVJ Místo: Malovická, Praha Termín: 06/2014 Realizační náklady: 12 000 000 kč bez DPH Zpracovávané části: SP Rozsah stavebních prací: Zateplení fasád a střešního pláště, rekonstrukce...
zobrazit detail článku

Zateplení bytového domu Na Výsluní 1296-1299

Název akce: Zateplení bytového domu Na Výsluní 1296-1299 Investor: SBD Neratovice Místo: Na Výsluní 1296, Neratovice Termín: 09/2015 Realizační náklady: 20 800 000 kč bez DPH Zpracovávané části: SP Rozsah stavebních prací: Zateplení fasád a střešního pláště, rekonstrukce...
zobrazit detail článku

Zateplení bytového domu v Mimoni č.p. 590-594

Název akce: Zateplení bytového domu v Mimoni č.p. 590-594 Investor: BD Mimosa Místo: Sídliště pod Ralskem 590-594, Mimoň Termín: 04/2015 Realizační náklady: 15 500 000 kč bez DPH Zpracovávané části: SP Rozsah stavebních prací: Zateplení fasád a půdních prostor, rekonstrukce...
zobrazit detail článku

Zateplení bytového domu č.p. 1544-1546 v Čáslavi

Název akce: Zateplení bytového domu č.p. 1544-1546 v Čáslavi Investor: SVJ Místo: R. Těsnohlídka 1544-1546, Čáslav Termín: 03/2015 Realizační náklady: 8 900 000 kč bez DPH Zpracovávané části: SP Rozsah stavebních prací: Zateplení fasád a půdních prostor, rekonstrukce...
zobrazit detail článku

Humpolec – Smetanova II.

Název akce: Zateplení štítových stěn a osazení ocelových balkonů na obj. č.p. 52-54 v ul. Smetanova v Humpolci Investor: Stavební bytové družstvo Pelhřimov Místo: Humpolec Termín: 08/2014 Realizační náklady: 1 100 000 kč bez DPH Zpracovávané části:...
zobrazit detail článku

Humpolec – Na Rybníčku 1323

Název akce: Komplexní zateplení bytového domu v Humpolci Na Rybníčku č.p. 1323 Investor: SVJ Místo: Humpolec Termín: 11/2013 Realizační náklady: 4 300 000 kč bez DPH Zpracovávané části:...
zobrazit detail článku

Jindřichův Hradec – sídliště U Nádraží

Název akce: Zateplení bytového domu v Jindřichově Hradci, sídliště U Nádraží Investor: SVJ Místo: Jindřichův Hradec Termín: 07/2013 Realizační náklady: 4 100 000 kč bez DPH Zpracovávané části:...
zobrazit detail článku

Mníšek pod Brdy – Nádražní 603-604

Název akce: Zateplení bytového domu v Mníšku pod Brdy v ul. Nádražní č.p. 603 a 604 Investor: SVJ Místo: Mníšek pod Brdy Termín: 02/2014 Realizační náklady: 5 000 000 kč bez DPH Zpracovávané části:...
zobrazit detail článku

Zateplení fasád bytového domu v ul. Čihákova, Praha

Jedná se o krajové pole rozsáhlejšího obytného komplexu vystaveného v padesátých letech minulého století. Jedná se o zděný objekt nacházející se na okraji městské památkové zóny v Hlavním městě Praha. Zvolené stavební úpravy, povrchové úpravy i barevné řešení byly voleny tak, aby splňovaly požadavky kvalitního bydlení za předpokladu splnění tepelně technických požadavků. Zároveň byly zpracovány...
zobrazit detail článku

Zateplení Humpolec Smetanova

Předmětem prací bylo vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na zateplení štítových stěn panelového domu včetně osazení nových ocelových závěsných balkonů. Zateplení včetně barevného řešení fasád bylo navrženo tak, aby navazovalo na již zateplené stěny objektu. Název akce: Zateplení štítových stěn na obj. č.p. 42-46 v ul. Smetanova Investor: Stavební a bytové družstvo Pelhřimov...
zobrazit detail článku

Zateplení bytového domu Humpolec Mírová 1245

Naše společnost DECOEN v.o.s. na této zakázce zajišťovala projekční práce, energetické výpočty a kompletní inženýrskou činnost nutnou k zajištění povolení stavby. Technicky se v projektu jednalo o zateplení fasády se soklem, zateplení střešního pláště, kompletní regeneraci lodžií a výměnu zbývajících oken. Takto komplexně provedené úpravy objektu mají investorům zajistit maximální snížení...
zobrazit detail článku

Zateplení bytového domu České Budějovice

V rámci této zakázky zajišťovala naše společnost DECOEN komplexní projekční práce, energetické výpočty, a kompletní inženýrskou činnost nutnou k zajištění povolení stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o původní klasický zděný objekt s typickým členěním a zdobnými prvky okolo oken a říms, byl zde požadavek na zachování architektonického rázu objektu. Tento požadavek naše společnost bezezbytku...
zobrazit detail článku

Zateplení fasád bytového domu v ul. Čihákova č.p. 1823/34;36 – Praha

Jedná se o zdění objekt, který je součástí rozsáhlejšího komplexu budov nacházející se v okrajových částech památkové zóny, což s sebou neslo řadu omezení, která musela být předem konzultována a řešena s odborem památkové péče v Praze. Naše společnost zde v rámci dodávky prací řešila komplexní projekční činnost včetně všech nutných tepelně-technických posouzení a to přes inženýrskou činnost, až...
zobrazit detail článku

Částečné zateplení panelového domu v Humpolci Na Rybníčku 1315

Pro další panelový dům v Humpolci Na Rybníčku zpracovala projektovou dokumentaci rovněž společnost DECOEN. Jde o jednoduché zateplení ploch, na něž se předchozích etapách nedostalo. Tyto plochy byly doposud kryty fasádními plechy, které je třeba demontovat, aby na stěny mohl být aplikován kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z minerální vaty. Kromě zateplení a výměny klempířských...
zobrazit detail článku

Zateplení dvorní fasády bytového domu v Praze na Vinohradech

Počátkem letošního roku se DECOEN pustil do projekce zateplení dvorní fasády bytového domu na pražských Vinohradech, a to na základě energetické studie, kterou naše společnost vypracovala již v říjnu 2012 (viz. Energetické studie). Projekt zateplení byl součástí rozsáhlejší rekonstrukce objektu, jež sestávala z výměny oken a výtahů, dále pak vestavby dvou podkrovních bytových pater. Vzhledem k...
zobrazit detail článku

Komplexní zateplení panelového domu v Táboře – Čsl. armády

Dalším z řady úspěšně dokončených projektů je tento typizovaný panelový dům v Táboře, kde společnost DECOEN pro společenství vlastníků jednotek zajišťovala komplexní projekční a konzultační služby, tedy od posouzení stavu stávajících konstrukcí, přes alternativní návrhy řešení sanace a zateplení objektu, kompletní projekt s tepelně technickými výpočty, až po komplexní inženýrské služby včetně...
zobrazit detail článku

Zateplení bytového domu v Neratovicích

Předmětem zakázky bylo zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na zateplení bytového domu v Neratovicích v ul. 28 října č.p. 1140-1145. Kompletní projektová dokumentace byla vypracovávána v podrobnosti prováděcí projektové dokumentace, včetně kompletních realizačních detailů. Technicky se jednalo o dokončení výměny zbývajících okenních otvorů do společných prostor...
zobrazit detail článku

Zateplení a nové lodžie na panelovém domě v Táboře – Vídeňská

Energetická hospodárnost představuje pro panelové domy z 80. let jednu z nejpalčivějších otázek. Další z řady projektů společnosti DECOEN řeší zateplení fasád, výměnu otvorových výplní a instalaci nových lodžií na rozsáhlém panelovém domě v Táboře. Technické řešení spočívá v demontáži oken, odstranění MIV vložek a vyzdění meziokenních prostor. Zateplení fasády samozřejmě předchází vyřezání...
zobrazit detail článku

Zateplení bytového domu Ledenice

V červenci roku 2012 byla společnost DECOEN vybrána jako zpracovatel prováděcí projektové dokumentace na zateplení menšího bytového domu v Ledenicích. Projekt kompletní zateplení byl zpracován dle požadavku investora v rozsahu pro provedení stavby, a to včetně prováděcích detailů v problémových místech i jejich výpočtů ve dvourozměrném teplotním poli. Kromě celkového kontaktního zateplení...
zobrazit detail článku

Zateplení panelového domu v Humpolci – Na Rybníčku 1321

V dubnu roku 2012 vyhrála naše společnost výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace pro zateplení panelového domu č.p. 1321, který se nachází ve významné obytné zóně města Humpolec na sídlišti Na Rybníčku. V rámci projekčních prací byla prvně zpracována pasportizace stávajících oken, vypracovány podklady pro refundace a výměnu zbývajících dřevěných oken a balkonových dveří. Následně...
zobrazit detail článku

Zateplení panelového domu Praha 4 Michle

Jedná se o středovou část osmi patrového objektu. Středová část má 32 bytů a technické zázemí, které je situováno v přízemí objektu. Naše společnost zde zařizovala vypracování projektu pro stavební povolení, včetně všech potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy. Tato část se nakonec projevila jako nejsložitější, neboť se objekt nachází v oblasti s hojným výskytem rorýsů a netopýrů,...
zobrazit detail článku