Energetický audit obecního úřadu Rodvínov

Pro žádost o dotace operačního programu životního prostředí na zateplení víceúčelové budovy obecního úřadu Rodvínov byl v druhé polovině roku 2013 vyhotoven energetický audit. Jednalo se o objekt, který má čtyři provozní zóny. Audit byl zaměřen na regeneraci obálky budovy z energetického hlediska. Doporučená varianta navrhovala komplexní zateplení svislých a vodorovných konstrukcí včetně výměny otvorových výplní.

Kromě energetického auditu společnost DECOEN vypracovávala projektovou dokumentaci pro stavební povolení .