Nízkoenergetický rodinný dům v Lysé nad Labem

I v oblasti rodinného bydlení jsme schopni nalézt optimální řešení, které dokáže zajistit minimální provozní náklady při současné vyváženosti k nákladům realizačním – jako v případě novostavby rodinného domku v Lysé nad Labem, který vzala projekční kancelář společnosti DECOEN pod svá křídla od samého prvopočátku, tedy investičního záměru, až po vytvoření kompletní projektové dokumentace.

Na pozemek o pouhých 500m2 se elegantním způsobem podařilo umístit vlastní obytný domek včetně domku zahradního, přičemž se dokonce vyčlenil i dostatek prostoru pro dodatečnou výstavbu rodinného bazénu.

Veškerá zástavba je dispozičně uzpůsobena tak, aby kopírovala tvar pozemku, díky čemuž maximalizuje potenciál daného prostoru. Hlavní objekt sestává ze dvou podlaží a obytného podkroví, návrh vnějšího obvodové zdiva předpokládá využití tvarovek z moderního liaporbetonu a tepelné izolace PUR. Základní deska využívá základových pasů, stropní konstrukci tvoří železobetonový monolit. K samotnému zastřešení pak poslouží dřevěný krov krytý betonovými taškami. Vyhřívání domu je řešeno kombinací tepelného čerpadla /vzduch – voda/, solárních kolektorů a krbových kamen. Celý objekt je poté vytápěn nízkoteplotním podlahovým topením.

Všechny navržené konstrukce splňují minimální doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla, mnohdy jsou dokonce vysoko nad standardem.

Název akce: Novostavba rodinného domu v Lysé nad Labem
Investor: Soukromá osoba
Místo: Lysá nad Labem
Termín: 02/2013
Realizační náklady: 4 000 000 kč bez DPH