Zateplení fasád bytového domu v ul. Čihákova, Praha

Jedná se o krajové pole rozsáhlejšího obytného komplexu vystaveného v padesátých letech minulého století. Jedná se o zděný objekt nacházející se na okraji městské památkové zóny v Hlavním městě Praha. Zvolené stavební úpravy, povrchové úpravy i barevné řešení byly voleny tak, aby splňovaly požadavky kvalitního bydlení za předpokladu splnění tepelně technických požadavků.

Zároveň byly zpracovány tak, aby vzhledově v maximální míře zapadly do stávající zástavby.

V rámci prací na zakázce naše společnost DECOEN zajišťovala kompletní projekční práce, energetické výpočty s posudky konstrukcí a inženýrskou činnost vedoucí k vydání stavebního povolení.

Název akce: Zateplení fasád bytového domu v ul. Čihákova č.p. 1821/30
Investor: SVJ domu Čihákova 1821/30, Praha 9
Místo: Praha
Termín: 12/2013
Realizační náklady: 2 700 000 Kč bez DPH