Zateplení bytového domu České Budějovice

V rámci této zakázky zajišťovala naše společnost DECOEN komplexní projekční práce, energetické výpočty, a kompletní inženýrskou činnost nutnou k zajištění povolení stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o původní klasický zděný objekt s typickým členěním a zdobnými prvky okolo oken a říms, byl zde požadavek na zachování architektonického rázu objektu.

Tento požadavek naše společnost bezezbytku dodržela a naplnila tak veškerá přání a představy investora o novém vzhledu objektu a to i při dodržení těch nejpřísnějších požadavků na zateplení konstrukcí.

Investor: SVJ
Místo: České Budějovice
Termín: 08/2013
Realizační náklady: 6 200 000 kč bez DPH