Zateplení a nové lodžie na panelovém domě v Táboře – Vídeňská

Energetická hospodárnost představuje pro panelové domy z 80. let jednu z nejpalčivějších otázek. Další z řady projektů společnosti DECOEN řeší zateplení fasád, výměnu otvorových výplní a instalaci nových lodžií na rozsáhlém panelovém domě v Táboře.

Technické řešení spočívá v demontáži oken, odstranění MIV vložek a vyzdění meziokenních prostor. Zateplení fasády samozřejmě předchází vyřezání otvorů pro dveře nových lodžií a jejich následná instalace.

Návrh barevného řešení vychází z již rekonstruované krajové části objektu a plynule na ni navazuje.

Název akce: Zateplení a nové lodžie na panelovém domě v Táboře – Vídeňská 2774
Investor: Stavební a bytové družstvo Tábor
Místo: Tábor
Termín: 10/2012
Realizační náklady: 6 000 000 kč bez DPH