Půdní vestavba – Humpolec

Jedná se o vestavbu obytné místnosti do stávající nevyužívané půdy u přízemního rodinného domu. Na tento objekt bylo v minulosti žádáno o dotaci z programu zelená úsporám musel tedy být současně s projekčními pracemi vyhotoven i energetický posudek, jež prokazoval splnění požadavků programu i po provedení stavebních úprav.

Název akce: Půdní vestavba rodinného domku v Humpolci
Investor: Soukromá osoba
Místo: Humpolec
Termín: 02/2014
Realizační náklady: 400 000 Kč bez DPH
Zpracovávané části: PD-SP; En. Posudek