Projekt garáže v Mladých Bříštích

V únoru roku 2012 byl vypracován projekt pro stevební povolení garáže v Mladém Bříšti. Zároveň zde byl proveden technický dozor investora.