Policie ČR – ÚO Havlíčkův Brod

Veřejná zakázka spočívala ve vypracování prováděcí projektové dokumentace na základě zpracovaného projektu pro stavební povolení a energetického auditu krajského ředitelství policie ČR. Technicky se jednalo o zateplení obálky budovy (stěn a střech), výměnu původních otvorových výplní a vyregulování a zefektivnění provozu vytápění v objektu.

Současně s tím byly prováděny úpravy elektroinstalací a rozvodů slaboproudů. Důležitým faktorem celé zakázky bylo navržení barevného řešení tak, aby měl objekt nadčasový moderní vzhled a současně bylo možné využití velmi tmavé modré barvy, která je v grafickém manuálu Policie ČR.

Název akce: Realizace úspor energie, ÚO policie ČR, Havlíčkův Brod
Investor: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Místo: Havlíčkův Brod
Termín: 01/2014
Realizační náklady: 9 400 000 Kč bez DPH
Zpracovávané části: PD – PP