KOVO vzduchotechnika s.r.o.

Rekonstrukci průmyslového objektu KOVO vzduchotechnika s.r.o. projektoval DECOEN především za účelem zvýšení efektivnosti výroby a rozšíření portfolia nabízených služeb. Tento cíl předpokládal stavební úpravy hlavního výrobního objektu včetně administrativní budovy, výstavbu objektu hrubé přípravy výroby, rekonstrukci zpevněných ploch i areálového vedení inženýrských sítí.

U výrobního objektu šlo zejména o instalaci moderní jeřábové dráhy, administrativní budova však vyžadovala komplexnější řešení. Naprosto nezbytné bylo rozšíření o jedno patro do nevyužívaných podkrovních prostor, kompletní výměna stávající stropní konstrukce a vestavba nového schodiště. Současně došlo k modernizaci všech dosavadních prostor, jež byly dispozičně upraveny, aby odpovídaly nárokům investora. Novostavba hrubé přípravy pak byla projektována do podoby samostatného halového objektu bez vnitřního členění, který je možné optimálně využít k bezproblémové manipulaci a přípravě hutního materiálu k dalšímu využití.

Název akce: Rekonstrukce areálu KOVO vzduchotechnika s.r.o.
Investor: KOVO vzduchotechnika s.r.o.
Místo: Dolní Město
Termín: 10/2012
Realizační náklady: cca 18 600 000 kč bez DPH