Komplexní zateplení panelového domu v Táboře – Čsl. armády

Dalším z řady úspěšně dokončených projektů je tento typizovaný panelový dům v Táboře, kde společnost DECOEN pro společenství vlastníků jednotek zajišťovala komplexní projekční a konzultační služby, tedy od posouzení stavu stávajících konstrukcí, přes alternativní návrhy řešení sanace a zateplení objektu, kompletní projekt s tepelně technickými výpočty, až po komplexní inženýrské služby včetně zajištění stavebního povolení.

Technicky se jednalo o demontáž a likvidaci MIV vložek a následné vyzdění vzniklých otvorů, výměnu všech stávajících dřevěných oken a kompletní zateplení fasád včetně soklových částí. Projekt dále zahrnoval celkovou renovaci lodžií spolu s výměnou všech zábradlí a renovaci a zateplení střešního pláště včetně rekonstrukce a stavebních úprav střešní nástavby. Opomenuty nebyly ani terénní úpravy a úpravy zpevněných ploch v okolí objektu.

Název akce: Zateplení panelového domu v Táboře – ul. Čsl. armády 2688
Investor: SVJ
Místo: Tábor
Termín: 01/2013
Realizační náklady: 5 300 000 kč bez DPH