Energetický audit malé vodní elektrárny (MVE)

Další audit který vypracovala společnost DECOEN v druhé polovině roku 2012 je energetický audit malé vodní elektrárny (MVE) v Josefodole, který jezaměřen na rentabilitu sanace jednotlivých přívodních vodotečí a nového vybavení strojovny. MVE se nachází na soutoku potoka Sázavského a Zbožského blízko Světlé nad Sázavou. Sanace MVE zahrnovala nové česle na přítoku ze Sázavského potoka, odbahnění stávajícího přivaděče a opravy koruny jezové hráze včetně jalového přepadu.

Vlastní zařízení elektrárny (turbíny, generátor, kompletní elektroinstalace, nové turbínové česle atd.) je navrženo zcela nové, protože v současném stavu je toto stávající zařízení nepoužitelné. Výsledný audit je jedním z hlavních podkladů při žádosti o finanční podporu z dotačního programu.