Energetický audit a vyřízení dotačního programu ZŠ Košetice

V roce 2012 byl vyhotoven pro obec Košetice energetický audit na základní a mateřskou školu. Zároveň byl i na tento objekt vyřízen dotační program Operačního programu životního prostředí – prioritní osa 3. Jednalo se o získání dotace na snížení energetické náročnosti objektů základní a mateřské školy pomocí zateplení konstrukcí na hranici vytápěné zóny objektu a to především zateplení obvodových stěn, střechy a výměna některých otvorových výplní.