Energetická studie na panelový bytový dům v Kutné Hoře

V roce 2012 byla v Kutné Hoře provedena energetická studie na panelový bytový dům. Cílem studie bylo zhodnocení stávajícího stavu objektu z energetického a stavebně-konstrukčního hlediska a návrh opatření pro snížení samotné energetické náročnosti. Byla vypracována i teoretická doba návratnosti případné investice na rekonstrukci. Energetická studie byla výchozím dokumentem při rozhodování, zdali do zateplení objektu bude investováno.