Energetická studie bytového domu v Jiřicích

V druhé polovině roku 2013 byla vypracována společností DECOEN podrobná energetické studie na bytový dům Jiřicích. Jejím majoritním cílem bylo nalezení optimální varianty opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti objektu na jeho provoz. Kritériem hodnocení byla efektivita opatření daná především reálnou dobou návratnosti vzniklé investice. Součástí studie byl rozpočet pro jednotlivé varianty návrhu.