Energetická studie bytového domu na Vinohradech v Praze

V říjnu roku 2012 společnost DECOEN vypracovávala další energetickou studii. Tentokráte se jednalo o bytový dům v centru Prahy na Vinohradech v ulici Slezská. Cílem studie bylo zhodnotit návratnost investice do realizace kontaktního zateplení fasády do dvora. Výsledek studie sloužil jako stěžejní podklad pro rozhodnutí společenství vlastníků jednotek, zdali dojde k realizaci daného opatření.