Částečné zateplení panelového domu v Humpolci Na Rybníčku 1315

Pro další panelový dům v Humpolci Na Rybníčku zpracovala projektovou dokumentaci rovněž společnost DECOEN. Jde o jednoduché zateplení ploch, na něž se předchozích etapách nedostalo.

Tyto plochy byly doposud kryty fasádními plechy, které je třeba demontovat, aby na stěny mohl být aplikován kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z minerální vaty. Kromě zateplení a výměny klempířských prvků nebude do stavby nijak zasahováno.

Název akce: Částečné zateplení PD v Humpolci Na Rybníčku 1315
Investor: SVJ Na Rybníčku č.p. 1315, Humpolec
Místo: Na Rybníčku č.p. 1315, Humpolec
Termín: 04/2013
Realizační náklady: 1 200 000 kč bez DPH