Architektonická studie zateplení ředitelství AŽD v Praze

Začátkem roku 2012 byla vypracována architektonická studie zateplení ředitelství AŽD v Praze, skládajícího se z několika funkčně propojených objektů. Hlavní budova, spojovací krček, administrativní budova a výrobní haly jsou tvořeny železobetonovým skeletem.

Nástavby, které byly realizovány později, mají ocelovou nosnou konstrukci s obvodovým pláštěm ze sendvičových panelů. V současné době jsou tyto obalové konstrukce z pohledu tepelné techniky zcela nevyhovující, proto je nutné provést komplexní zateplení celého souboru objektů.