Zateplení panelového domu Praha 4 Michle

Jedná se o středovou část osmi patrového objektu. Středová část má 32 bytů a technické zázemí, které je situováno v přízemí objektu. Naše společnost zde zařizovala vypracování projektu pro stavební povolení, včetně všech potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy. Tato část se nakonec projevila jako nejsložitější, neboť se objekt nachází v oblasti s hojným výskytem rorýsů a netopýrů, což muselo být následně zohledněno i v projektové dokumentaci. Dalším důležitým faktorem bylo, že se stavba nachází v památkové zóně.

Technicky se jednalo o projekt kontaktního zateplovacího systému, zateplení střešního pláště, renovace vstupních prostor a renovace exteriérových prvků přidružených k objektu.

Název akce: Zateplení panelového domu č.p. 1186 – Praha 4 Michle
Investor: Společenství pro dům Přímětická 1186/6, Praha 4
Místo: Praha 4
Termín: 08/2012
Realizační náklady: cca 2 100 000 kč vč. DPH