Zateplení Humpolec Smetanova

Předmětem prací bylo vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na zateplení štítových stěn panelového domu včetně osazení nových ocelových závěsných balkonů. Zateplení včetně barevného řešení fasád bylo navrženo tak, aby navazovalo na již zateplené stěny objektu.

Název akce: Zateplení štítových stěn na obj. č.p. 42-46 v ul. Smetanova
Investor: Stavební a bytové družstvo Pelhřimov
Místo: Humpolec
Termín: 06/2012
Realizační náklady: cca 1 100 00 Kč bez. DPH