Zateplení fasád bytového domu v ul. Čihákova č.p. 1823/34;36 – Praha

Jedná se o zdění objekt, který je součástí rozsáhlejšího komplexu budov nacházející se v okrajových částech památkové zóny, což s sebou neslo řadu omezení, která musela být předem konzultována a řešena s odborem památkové péče v Praze.

Naše společnost zde v rámci dodávky prací řešila komplexní projekční činnost včetně všech nutných tepelně-technických posouzení a to přes inženýrskou činnost, až po vydání stavebního povolení.

Technicky se jedná o zděný objekt z 50-tých let minulého století. Zateplení zde bylo navrženo jako kontaktní s tepelnou izolací v kombinaci (polystyren, minerální vata a Kingspan kooltherm) Kromě zateplení zde byla ještě řešena sanace balkonových konstrukcí a regenerace vstupu do objektu.

Název akce: Zateplení fasád bytového domu v ul. Čihákova č.p. 1823/34;36
Investor: SVJ
Místo: Praha
Termín: 07/2013
Realizační náklady: 4 800 000 kč bez DPH