Regenerace bytového domu v Humpolci

V rámci projekčních prací této akce byl vypracován návrh na komplexní obnovu svislých hydroizolací s drenážním systémem okolo objektu, dešťových kanalizací na pozemcích investora, všech zpevněných a ozeleněných ploch okolo objektu a opěrných stěn, které navazují na tento bytový dům.

Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 1176 v Humpolci
Investor: SBD Pelhřimov
Místo: Humpolec
Termín: 03/2014
Realizační náklady: 1 700 000 Kč bez DPH
Zpracovávané části: PD-SP