Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

Vypracování prováděcí projektové dokumentace pro rekonstrukci rozsáhlého areálu psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě bylo jednou z nejvýznamnějších zakázek společnosti DECOEN v závěru roku 2012.

Objekt kotelny s garážemi

Zde projekt řešil zejména kompletní rekonstrukci střechy (nosné konstrukce i pláště) a fasády, dále pak drobné stavební úpravy okolních zpevněných ploch, nakládací rampy a krytých přístřešků pro údržbovou techniku.

Pro rekonstrukci střechy byly navrženy nové dřevěné vazníky a krytina z falcovaného plechu. V rámci stavebních úprav došlo mimo jiné k demolici nepotřebných jímek a komínů původní spalovny, zazdění nevyužívaných oken a montážních otvorů, doplnění zpevněných ploch kamennou dlažbou. Dále se počítá s kompletní výměnou nakládací rampy, vybavené povrchovou úpravou z kamenných kostek a systémem drenáží pro odvodnění.

Objekt stravovacího provozu

I zde byla projektována rekonstrukce střechy, a to včetně všech přidružených klempířských prvků a doplňků. Návrh opět předpokládá využití střešní krytiny z falcovaného plechu, čímž bude do značné míry zajištěn historizující vzhled budovy.

Garáže DZS

Původní garážová stání, využívaná jako zázemí řidičů a kancelářského provozu, naprosto neodpovídala současnému standardu, jakož i požadavkům moderních garážovacích a servisních prostor. Proto byl vytvořen rozsáhlý návrh rekonstrukce vjezdových ploch, podlah i elektroinstalací. Dále bylo navrženo zastřešení celého objektů, resp. rekonstrukce dvou samostatných střech – první pultové s dřevěnými vazníky a plechovou střešní krytinou, druhé ploché s krytinou z PVC folie.

Součástí všech projekčních prací bylo zhotovení plánů BOZP pro realizace stavby.

Název akce: Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Investor: Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Místo: Havlíčkův Brod
Termín: 09/2012
Realizační náklady: 2 000 000 Kč bez DPH (Kotelna s garážemi)
2 300 000 Kč bez DPH (Stravovací provoz)
1 000 000 Kč bez DPH (Garáže DZS – stání)
1 200 000 Kč bez DPH (Garáže DZS – střecha)