Ordinace praktického lékaře

Jedná se o moderní přístavbu původního rodinného domku. Stávající malý rodinný domek slouží jako zázemí lékaře a sestry a v nově budované přístavbě se bude nacházet vlastní ordinace s čekárnou a sociálním zázemím, dále pak soukromá pracovna lékaře. Objekt je navržen tak aby bylo na první pohled patrné kde je rozhraní původní stavby z minulého století a kde je nová přístavba. Objekt je navržen tak aby splňoval ty nejpřísnější požadavky na zateplení a byly tak minimalizovány náklady na provoz.

Technicky se jedná o klasický zděný objekt s kontaktním zateplením. Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová ve dvou výškových úrovních s odvodem vody středem objektu. Vytápění je navrženo pomocí tepelného čerpadla umístěného na střeše objektu.

Název akce: Přístavba nebytových prostor k RD č.p. 74 ve Světlé nad Sázavou
Investor: Soukromá osoba
Místo: Světlá nad Sázavou
Termín: 08/2013
Realizační náklady: 1 500 000 kč bez DPH