Nízkoenergetický rodinný dům v obci Svinaře u Berouna

Tento rodinný domek ve Svinařích u Berouna projektovala společnost DECOEN investorovi přímo podle jeho představ. Celková vize se soustředila především na minimalizaci provozních nákladů a inteligentní využití prostoru, aby v okolí objektu vzniklo co nejvíce ozeleněné plochy. Součástí projekce bylo i vypracování prováděcích detailů za účelem přesné a dokonalé realizace stavby.

Samotná realizace pak představuje klasickou zděnou technologii za použití nejmodernějších materiálů, například zdiva vyplněného tepelnou izolací. Energetika domu se zaměřuje na široké využití obnovitelných zdrojů – to je zajištěno kombinací tepelného čerpadla /země-voda/, solárních kolektorů a krbové vložky. Objekt je následně vytápěn nízkoteplotním podlahovým i stěnovým topením.

Všechny navržené konstrukce s velkou rezervou splňují minimální doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla.

Název akce: Novostavba rodinného domu v obci Svinaře u Berouna
Investor: Soukromá osoba
Místo: Svinaře
Termín: 9/2012
Realizační náklady: 4 500 000 kč bez DPH