FADOM

Jedná se o administrativní objekt zemědělské farmy FADOM s.r.o. sídlící na okraji obce Dolní Město na vysočině. Stávající administrativní prostory společnosti FADOM jsou zcela nevyhovující, proto byla naše společnost DECOEN požádána o zpracování architektonické studie proveditelnosti na jejich rekonstrukci a rozšíření, tak aby plně pokrývaly kapacitní požadavky společnosti.

Název akce: Administrativní objekt zemědělské farmy FODOM s.r.o.
Investor: FADOM s.r.o.
Místo: Dolní Město
Termín: 08/2013
Realizační náklady: 11 000 000 kč bez DPH