Energetická studie generálního ředitelství AŽD Praha s.r.o.

Rozsáhlá energetická studie generálního ředitelství AŽD Praha s.r.o., kterou naše společnost vypracovala v druhé polovině roku 2012 je zaměřena na návrh optimálních stavebních úprav pro dosažení maximální efektivnosti mezi úsporou a investičními náklady.

To je dosaženo návrhem dodatečného zateplení obvodových konstrukcí v kombinaci se střešní konstrukcí v adekvátní míře. Komplex ředitelství se skládá z pěti funkčně propojených objektů, kde poslední objekt je tvořen výrobními halami. Tyto haly se do budoucna zrekonstruují a upraví pro a administrativní provoz. Kromě navržených úprava bude zvážena realizace dohřevu TUV pomocí obnovitelného zdroje energie (slunečních kolektorů) a to zejména pro účely závodní kuchyně, která se nachází ve třetím objektu – administrativní budově. Tyto dvě zmíněné kombinace jsou ekonomicky vyhodnoceny s přihlédnutím na kvalitu jak navržených technologií tak i na kvalitu navržených systémů.